HomeE-mail E-mail Site Map Home E-mail Site Map Home

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Метою виробничого навчання є формування в учнів основ професійної майстерності в області визначеної професії або групи професій, закріплення отриманих учнями первинних навичок та професійних умінь самостійного виконання робіт, оволодіння сучасною технікою, механізмами, інструментами, технологією, опанування передовими формами організації праці. 
         Специфічною особливістю процесу виробничого навчання є поєднання навчання учнів у спеціально організованих, у тому числі змодельованих умовах: в навчальних майстернях, навчальних лабораторіях і  в умовах виробництва.
На рівні з дидактичними засобами особливе значення має навчально-матеріальне оснащення навчально-виробничого процесу: обладнання, робочі і контрольно-вимірювальні інструменти, прилади, технічна і технологічна  документація і т.д. 
         Всі ці специфічні особливості, що характеризують процес виробничого навчання, необхідно враховувати при визначенні конкретного змісту, форм, методів і засобів виробничого навчання учнів, тобто системи. 
         Процес виробничого навчання відбувається на основі тісної взаємодії теорії і практики. Практичні уміння і навички формуються на основі знань, що поглиблюються, вдосконалюються.
Для цього відбувається координація вивчення спеціальних предметів і виробничого навчання таким чином, щоб теорія випереджала практику.
Наявність тісних між предметних зв'язків у діяльності майстрів і викладачів спеціальних предметів (спеціальної технології) та високого рівня спеціальних знань майстрів виробничого навчання є запорукою виховання висококваліфікованого і конкурентоспроможного на ринку праці фахівця.
Виробнича практика проводиться з метою вдосконалення набутих знань, практичних навичок для досягнення встановленого рівня кваліфікації з відповідних професій, а також забезпечення соціальної, психологічної і професійної адаптації в трудових колективах. 
Виробниче навчання та виробнича практика учнів ДНЗ «ЦПТО ТХТ» проводитися на базі кращих виробничих підрозділів підприємств, які мають сучасну техніку, високий рівень організації праці, застосовують прогресивні технології. 
Учні закладу ДНЗ "ЦПТО ТХТ" проходять виробничу практику на підприємствах та організаціях м.Вінниці та Вінницької області.

 

 

 
ГОЛОВНАІСТОРІЯПРОФЕСІЇНОВИНИКОНТАКТИ

Вінниця 2012